Privatlivspolitik

Når du udfylder en blanket på personregistrering.dk, vil hjemmesiden gemme dine oplysninger, indtil du har afsluttet og udskrevet din blanket. Når du lukker ned, vil hjemmesiden slette dine persondata.

For at hindre eventuelt misbrug er hjemmesiden krypteret. Og hvis du ikke arbejder aktivt med siden, vil den automatisk lukke ned efter 15 minutter. Vi anbefaler dog, at du, hvis du har udfyldt blanketter på en offentlig tilgængelig pc (fx på biblioteket), lukker personregistrering.dk, så snart du forlader pc’en.

Vi registrerer herudover ingen data, der kan bruges til at identificere dig. Persondata modtages således kun på den blanket, som du indsender til myndigheden og behandles her i henhold til persondataloven. 

Hvis du blot læser teksterne på hjemmesiden, er du anonym, men hjemmesiden registrerer, at der har været besøg samt hvilke sider, der er besøgt. Derudover fortæller de fleste browsere om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet Explorer version 4.01. Derved får serveren mulighed for at kunne returnere den side, du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Disse oplysninger bruges til løbende at få statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke ud fra disse oplysninger muligt at genkende enkelte personer.