Baggrund og praktiske oplysninger

Under menupunktet personregistreringens historie finder du en kort redegørelse for personregistreringens historie fra 1645 og til nu.

Under Love og bekendtgørelser er de vigtigste af reglerne samlet. Her finder du den nye navnelov samt de regler, der præciserer, hvordan du og myndighederne skal agere.

Om hjemmesiden er en beskrivelse af formålet med hjemmesiden samt nogle tips om, hvordan den fungerer.

Under privatlivspolitik finder du information om, hvordan hjemmesiden håndterer de oplysninger, du indtaster.

Find myndighed er en søgefunktion, som hjælper dig til at finde de rigtige adresser.

Personregistrering.dk er lavet i samarbejde mellem Kirkeministeriet og Ankestyrelsen.