Logo - Tilbage til forsiden
Hjælp » Kontakt » Forsiden »
Oplysninger om far
Oplysninger om mor
Anerkendelse af faderskab
Kontaktoplysninger
 
Fortsæt »
Kvittering/Udskriv

CPR-nummer

Du skal skrive alle 10 cifre i dit CPR-nummer. Eks. 220875-5000.

Har du ikke et CPR-nummer, skriv da din fødselsdato. Eks. 220875.

Fornavn(e)

Du skal skrive dit fornavn. Har du mere end ét fornavn, skriv da dem alle.

Mellemnavn(e)

Du skal skrive dit mellemnavn. Har du mere end ét mellemnavn, skriv da dem alle. 

Er du i tvivl om, hvilke af dine navne der er fornavn(e) og mellemnavn(e), kan du læse vejledningen på Familiestyrelsens hjemmeside.

Efternavn

Du skal skrive dit efternavn. Dit efternavn er det sidste af dine navne. Du kan kun have ét efternavn.

Vej og nummer

Du skal skrive, på hvilken vej og i hvilket nummer du bor. Eks. Ålegade 11.   

Bor du i lejlighed, skriv da også etagenummer. Eks. 2. th.

Postnummer og by

Du skal skrive dit 4-cifrede postnummer, efterfulgt af bynavnet. Eks. 2200 København N.

Land

Du skal skrive, hvilket land du bor i.

CPR-nummer

Du skal skrive alle 10 cifre i morens CPR-nummer. Eks. 110676-5000.

Har hun ikke et CPR-nummer, skriv da hendes fødselsdato. Eks. 110676.

Fornavn(e)

Du skal skrive morens fornavn. Har hun mere end ét fornavn, skriv da dem alle.

Mellemnavn(e)

Du skal skrive morens mellemnavn. Har hun mere end ét mellemnavn, skriv da dem alle. 

Er du i tvivl om, hvilke af hendes navne der er fornavn(e) og mellemnavn(e), kan du læse vejledningen på Familiestyrelsens hjemmeside.

Efternavn

Du skal skrive morens efternavn. Efternavnet er det sidste af hendes navne. Hun kan kun have ét efternavn.

Vej og nummer

Du skal skrive, på hvilken vej og i hvilket nummer moren bor. Eks. Ålegade 11.   

Bor hun i lejlighed, skriv da også etagenummer. Eks. 2. th.

Postnummer og by

Du skal skrive morens 4-cifrede postnummer, efterfulgt af bynavnet. Eks. 2200 København N.

Land

Du skal skrive, hvilket land moren bor i.

Barnets fødselsdag

Har jeres barn allerede fået et 10-cifret CPR-nummer, skriv da CPR-numret. Eks. 010406-1783.

Har barnet ikke fået et CPR-nummer, skriv da barnets fødselsdato. Eks. 010406.

Erklæring af faderskab

At du anerkender faderskabet til dit barn betyder ikke, at du automatisk får del i forældremyndigheden. 

Når faderskabet er anerkendt, kan det normalt ikke ændres. Du kan finde mere information om anerkendelse af faderskab ved at klikke her.

Telefon dag

Du bedes skrive et telefonnummer, vi kan træffe dig på i dagtimerne, hvis vi har spørgsmål til sagen. Oplysningerne er kun til brug ved behandling af den aktuelle sag.

Telefon aften

Du bedes skrive et telefonnummer, vi kan træffe dig på i aftentimerne, hvis vi har spørgsmål til sagen. Oplysningerne er kun til brug ved behandling af den aktuelle sag.

E-post

Du bedes skrive en e-post-adresse, vi kan kontakte dig på, hvis vi har spørgsmål til sagen. Oplysningerne er kun til brug ved behandling af den aktuelle sag.

Udskriv

Vi beder dig kontrollere, at du har indtastet dine oplysninger korrekt. Du kan rette oplysninger ved at klikke tilbage til de forskellige dele af blanketten. Dine oplysninger bliver gemt, så du ikke skal indtaste på ny, hvis du går tilbage og retter en fejl.

Klik "Udskriv", når dine oplysninger er korrekte. Den udfyldte blanket bliver udskrevet som en pdf-fil, du skal underskrive og sende af sted med posten.

Du skal bruge programmet Acrobat Reader for at udskrive blanketten. Har du ikke programmet på din computer, kan du hente det ved at klikke her