Logo - Tilbage til forsiden
Hjælp » Kontakt » Forsiden »

Erklæring fra nærmeste slægt

Ifølge navneloven kan ægtefæller og samlevende få hinandens mellemnavn og/eller efternavn. Du har ligeledes mulighed for at få din nuværende eller tidligere sted- eller plejeforælders mellemnavn og/eller efternavn. Er ægtefællen, samleveren, stedforældrene eller plejeforældrene afgået ved døden, kan du kun få deres navn, hvis deres nærmeste pårørende via blanketten erklærer, at det er i overensstemmelse med afdødes holdning, at du kan få navnet. Afdøde sted- og plejeforælders nærmeste pårørende er som udgangspunkt deres ægtefælle og børn. Afdøde ægtefælle eller samlevers nærmeste pårørende er som udgangspunkt deres børn. Hvis afdøde ikke efterlader ægtefælle eller børn, er nærmeste pårørende som udgangspunkt forældre eller søskende.

Du skal sende ansøgningen til:
Erklæringen eller erklæringerne skal sendes til det sogn, hvor du bor, sammen med blanketten Navneændring. Du kan finde adressen på www.sogn.dk. Hvis du er fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du sende blanketten til den kommune, hvor din fødsel er registreret.    

 

Udskriv blanketter »