Hjælp

Netstedet personregistrering.dk er en samling af blanketter og vejledninger, der skal anvendes i forbindelse med registrering og ændring af personoplysninger.

Netstedet er opdelt i forskellige temaer. F. eks omhandler området 'Navne' nogle vejledninger og blanketter vedrørende navngivning eller navneændring. Et afsnit indledes med en beskrivelse af generelle forhold samt en fortegnelse over de dokumenter, som du skal bruge i forbindelse med udfyldelse og senere indsendelse af en blanket. Du kan udfylde blanketterne på skærmen eller i hånden.

Udfyld blanketten på skærmen

Begynd med at finde de oplysninger frem, som ifølge vejledningen skal bruges ved udfyldelsen. Start nu indtastningen i blanketten.

En blanket er opbygget sådan, at du udfylder i midterfeltet og får relevant hjælp til den aktuelle rubrik i feltet til højre.

Når blanketten er færdigudfyldt vises alle dine indtastninger på skærmen, og du kan herfra udskrive blanketten.

Udskrivningen sker via programmet Acrobat Reader. Har du ikke programmet på din computer, kan du hente det her.

Når du udskriver blanketten, kan du også gemme en kopi på din egen computer.

Fejl i udfyldelsen

Såfremt du har tastet forkert under udfyldelsen, kan du med tilbagepilen gå til det sted der skal rettes. Herefter kan blanketten udskrives igen.

Se iøvrigt under punktet privatlivspolitik, hvor der er redegjort for, hvad der gemmes på computeren.

Udfyld blanketten i hånden

Hvis du ikke kan udfylde blanketten digitalt, kan du gøre dette i hånden. Du finder den relevante blanket ved at udskrive blanketterne. Sammen med blanketten udskrives en vejledning til udfyldelse.