Anerkendelse af faderskab

Får du barn med en kvinde, du ikke er gift med, kan du anerkende faderskabet til barnet via blanketten ”Anerkendelse af faderskab”. Fødes der mere end et barn, skal du udfylde en blanket for hvert barn. Anerkendelsen af faderskabet medfører ikke fælles forældremyndighed. Du og moren vil også kunne aftale fælles forældremyndighed. 

Du skal sende blanketten til: 

Send blanketten til: 

Familieretshuset
Storetorv 10
6200 Aabenraa
 
Familieretshuset kan i øvrigt kontaktes på telefon: 72 56 70 00. Se også: 
www.familieretshuset.dk 

Når faderskabet er fastslået

Bliver faderskabet fastslået, betyder det blandt andet: 

  • At du har forsørgelsespligt over for dit barn
  • At du og dit barn har ret til at arve efter hinanden
  • At du kan få samvær med dit barn
  • At du kan få del i forældremyndigheden
  • At dit barn kan få dit efternavn
  • At dit barn kan få samme statsborgerskab som dig, hvis betingelserne herfor er opfyldt
  • At du kan få forældremyndigheden ved aftale eller dom 

Får du barn med en kvinde, du ikke er gift med

Familieretshuset kan indkalde både dig og andre mænd – som ifølge morens oplysninger er eller kan være barnets far – til et møde. Oplyser moren, at det kun er dig, der kan være faren, kan Familieretshuset opfordre dig til at anerkende faderskabet skriftligt. Familieretshuset kan også opfordre både dig og moren til at gennemgå retsgenetiske undersøgelser, der kan have betydning for sagen.

Har moren oplyst, at hun har haft seksuelt forhold til mere end én mand i den periode, hun blev gravid, kan faderskabet anerkendes af den mand, der ifølge retsgenetiske undersøgelser er barnets far. Udgifterne til retsgenetiske undersøgelser betales af Familieretshuset. 

Kan Familieretshuset ikke afslutte sagen med en anerkendelse af faderskabet, vil den normalt blive indbragt for retten. Som part kan du når som helst – mens sagen bliver behandlet ved Familieretshuset – bede om at få den indbragt for retten. 

Er faderskabet anerkendt, kan det normalt ikke ændres.

Børnebidrag

Når faderskabet er fastslået, tager Familieretshuset stilling til morens eventuelle ansøgning om børnebidrag.

Regler for sager om faderskab

Den 1. juli 2002 trådte børneloven i kraft (lov nr. 1257 af 7. november 2018). Loven indeholder regler for behandling af sager om faderskab. Børnelovens regler gælder for børn født den 1. juli 2002 eller senere. For børn født før den 1. juli 2002 gælder de tidligere faderskabsregler.