Dødsfald

Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt efter dødsfaldet anmode om begravelse eller ligbrænding i det sogn, hvor den afdøde boede. Du kan finde relevante adresser og telefonnumre her.

Anmodning om begravelse eller ligbgrænding foretages på www.borger.dk.

Hvis afdøde ikke havde et personnummer eller en dansk folkeregisteradresse, er det sognet, hvor dødsfaldet er sket, der er begravelsesmyndighed. Du kan finde sognet ved at indtaste adressen på dødsstedet her.

I disse tilfælde skal du aflevere en anmodning om begravelse eller ligbrænding på papirblanket.

Du skal også tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om der skal medvirke en præst ved begravelsen.

Du kan finde information om, hvad du som efterladt skal gøre, og hvilke muligheder der er i forbindelse med begravelse eller ligbrænding ved at klikke her.