Attester og attestbestilling

Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

 • fødselsregistreret i Danmark
 • registreret på baggrund af international fremmedadoption.

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan f.eks. dreje sig om dåb i Folkekirken eller navneændring.

Følgende attester kan udskrives fra Personregistret:

 • Fødsels- og Dåbsattest
 • Dåbsattest (udstedes i stedet for Fødsels- og dåbsattest, hvis du er fødselsregistreret og døbt i Sønderjylland)
 • Vielsesattest ved kirkelig vielse
 • Velsignelsesattest, der attester kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
 • Personattest, der attesterer oplysninger af civil karakter, der på udskriftstidspunktet er registreret om dig i Personregistret. Civile oplysninger fremgår også af Det Centrale Personregister/CPR. Personattesten erstatter Fødselsattest, Fødsels- og Navneattest, Navneattest samt Døds- og begravelseattest
 • Registerindsigt. Dette er ikke en attest men et udskrift af de registreringer - både nuværende og tidligere - der er på dig i personregistret.

 

Hvis du skal bruge en ny attest og er berettiget hertil (se ovenfor), har du følgende muligheder:

Hvis du har et dansk personnummer og er bosat i Danmark, kan du rekvirere følgende attester digitalt med NemID:

 • Personattest
 • Personattest (dansk/engelsk)
 • Fødsels- og Dåbsattest
 • Fødsels- og Dåbsattest (dansk/engelsk)
 • Vielsesattest
 • Vielsesattest (dansk/engelsk)

Fremsendelse:

Attesten vil blive afsendt med post til din folkeregisteradresse senest 5 hverdage efter din ansøgning. Modtager du ikke din attest, kan du kontakte dit bopælssogn. Du kan finde kontaktoplysninger her

Du har også mulighed for at modtage en attest digitalt. Den vil blive fremsendt til din digitale post(e-boks). Dette gælder dog ikke for børn. Hvis du ønsker en attest fremsendt digitalt, må du indtil videre henvende dig på et kirkekontor medbringende billedlegitimation. Her kan du bede om at få attesten sendt til din digitale post.

Attesten, som du modtager digitalt, er digitalt signeret. Det vil sige, at attesten er signeret med Kirkeministeriets digitale signatur. En digital signatur er en form for elektronisk, krypteret stempel og bekræfter, at attesten kommer fra Kirkeministeriet som myndighed og ikke er blevet ændret. Du kan se signaturen, når du åbner attesten i Adobe Acrobat Reader.

En digitalt signeret attest kan blive legaliseret/apostilleret elektronisk via Udenrigsministeriets Legalisering ved at benytte deres selvbetjeningsløsning med webshop. Denne kan du finde på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om legalisering og e-apostille.

 

Vær opmærksom på, at du kun kan rekvirere attester digitalt på dig selv og ikke på dine børn.

Bestil attest her

Du kan også henvende dig på et kirkekontor for at få udstedt en ny attest. Husk at medbringe gyldig billedlegitimation. Du kan finde kontaktoplysninger på kirkekontorer på sogn.dk.

I Sønderjylland kan du også henvende dig til kommunens personregister. Her kan du dog kun få udstedt en Personattest.