Attester og attestbestilling

Du er berettiget til en attest udstedt fra Personregistret, såfremt du er

  • fødselsregistreret i Danmark
  • registreret på baggrund af international fremmedadoption.

Derudover kan du få en attest, såfremt der er foretaget en registrering på dig i Personregistret. Dette kan f.eks. dreje sig om dåb i Folkekirken eller navneændring.

Følgende attester kan udskrives fra Personregistret:

  • Fødsels- og Dåbsattest
  • Dåbsattest (udstedes i stedet for Fødsels- og dåbsattest, hvis du er fødselsregistreret og døbt i Sønderjylland)
  • Vielsesattest ved kirkelig vielse
  • Velsignelsesattest, der attester kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
  • Personattest, der attesterer oplysninger af civil karakter, der på udskriftstidspunktet er registreret om dig i Personregistret. Civile oplysninger fremgår også af Det Centrale Personregister/CPR. Personattesten erstatter Fødselsattest, Fødsels- og Navneattest, Navneattest samt Døds- og begravelseattest

- - - - - - - - - - - -

  • Registerindsigt. Dette er ikke en attest men et udskrift af de registreringer - både nuværende og tidligere - der er på dig i personregistret.

 

Det er i øjeblikket ikke muligt at bestille en ny attest digitalt, fordi et nyt personregistreringssystem netop er sat i drift.

Har du brug for en attest, må du henvende dig på et kirkekontor. Du kan finde kontaktoplysninger på kirkekontorer på sogn.dk. I Sønderjylland kan du også henvende dig til kommunens personregisterfører, hvis du har brug for en Personattest.