Vielse i folkekirken

I kan blive gift i folkekirken, hvis mindst en af jer er medlem af folkekirken.

Som medlemmer af folkekirken har I ret til at blive gift i kirken i det sogn, hvor I bor. I har også mulighed for at blive gift i en anden kirke, som I begge – eller en af jer – har en særlig tilknytning til. Ønsker I at blive gift i et andet sogn end det, hvor I bor, kan der være tale om, at I skal betale for at benytte kirken. I kan få information om eventuel betaling hos kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker at blive gift.

I kan normalt ikke få tilladelse til at blive gift andre steder end i en kirke, bortset fra situationer, hvor det kan være nødvendigt, at vielsen foregår på et hospital eller en anden institution.

Aftale om vielse

I skal henvende jer til kirkekontoret i det sogn, hvor I ønsker at blive gift. I kan finde relevante adresser og telefonnumre ved at klikke her. Ønsker I at blive gift i et andet sogn end det, hvor I bor, vil der i forbindelse med jeres henvendelse blive taget stilling til, om I har den tilknytning til kirken, som er nødvendig, for at I kan blive gift der. Da nogle kirker er mere populære som bryllupskirker end andre, kan der fra kirke til kirke være forskel på, hvilke retningslinier man har i forhold til kravet om særlig tilknytning til kirken.

Attester I skal medbringe

Når I henvender jer til kirkekontoret, skal I medbringe jeres dåbs-, navne- eller personattester. Før vielsen skal I også skaffe en prøvelsesattest fra den kommune, I bor i. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. På selve bryllupsdagen må prøvelsesattesten højst være fire måneder gammel.

Det er normalt, at præsten før vielsen ønsker en samtale med jer, hvor I blandt andet gennemgår vielsens forløb.  

Der skal være mindst to vidner tilstede ved vielsen.