Vielse i andre trossamfund

I har mulighed for at blive gift i et andet trossamfund i Danmark end folkekirken, hvis I begge – eller en af jer – hører til trossamfundet, og trossamfundet har en præst, som  Kirkeministeriet har bemyndiget til at foretage vielser.

Aftale om vielse 

Ønsker I at blive gift i et trossamfund, skal I henvende jer til trossamfundets præst. Før vielsen skal I også skaffe en prøvelsesattest fra den kommune, I bor i. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. På selve bryllupsdagen må prøvelsesattesten højst være fire måneder gammel.

Gyldig vielse

Gyldige vielser kan ske i godkendte trossamfund. Selv om et trossamfund er godkendt af Kirkeministeriet, kan der være perioder, hvor det ikke har en præst, der har tilladelse til at foretage vielser.